mandag den 24. maj 2021

'Kvinden der samlede verden' af Eva Tind

Marie Signe Jørgensen blev født ind i en akademisk familie i starten af 1900-tallet. Forældrene blev skilt, da Marie stadig var et barn, og hun voksede op på moderens gård. Familien var ikke velhavende, og de yngste i den store pigeflok måtte kæmpe for at få den bedste uddannelse. Både Marie og hendes tvillingesøster Åse læste zoologi på universitetet. Men hvor flere af de ældre søstre valgte karrieren og et liv i uafhængighed, så ville Marie have det hele. Hun giftede sig med Ole Hammer, fik fire børn og fortsatte sin forskning. I 1932 deltog hun i Knud Rasmussens sidste Grønlandsekspedition og siden hen blev det til utallige forskningsrejser jorden rundt. Overalt tog hun prøver af jordbunden og sammenlignede de mikroskopiske dyr og kortlagde nye arter verden over. Faste forskningsstillinger var svære at få og fra 1948 måtte hun klare sig med stipendier og fondsmidler. Maries forskning i mosmider understøttede teorien om, at kontinenterne engang har hængt sammen i et stort superkontinent. Da Marie giftede sig med Ole Hammer måtte han love hende at han aldrig ville stille sig i vejen for hendes forskning, og han bakkede altid op om hende. Alligevel var der en pris at betale; relationen til de nærmeste blev hen over årene vanskeligere og vanskeligere.
Romanen om Marie Hammers liv er velskrevet og spændende. Den beskriver både de spændende forskningsrejser, - her fornemmer man faktisk, at der ligger meget mere stof skjult, - og den eksistentielle konflikt mellem forskningskarrieren og familien. De valg som Marie træffer undervejs i sit liv er store og omvæltende.

'Kvinden der samlede verden' af Eva Tind. Gyldendal 2021, 438 sider

Ingen kommentarer: