lørdag den 14. november 2020

'Hummerens skjold' af Caroline Albertine Minor

I romanen skifter vi mellem at følge de tre søskende Ea, Sidsel og Niels. De tre lever helt forskellige liv og har ikke meget kontakt med hinanden. Ea bor i San Francisco og har et stort behov for at komme i kontakt med sin afdøde mor. Derfor opsøger hun den clayvoante Bee, der repræsenterer bogen fjerde stemme. Sidsel bor alene med sin 5-årige datter Laura i København og kæmper med at få dagligdagen til at hænge sammen. Via sit job som konsevator bliver hun tilbudt at tage et par dage til London for at reparere en udlånt buste. For at få logistikken til at gå op må hun bede sin bror Niels om hjælp til at passe datteren. Niels arbejder som plakatopsætter og har ikke fast bopæl, men logerer i øjeblikket i en ældrebolig hos en af sine venner. Vi følger de tre søskende gennem 3-4 intense dage, og får gennem deres tanker også adgang til dele af deres fortid og deres forældres liv og konflikter.
Der er mange gode takter i romanen, men især i starten er det lidt svært at finde rundt i personerne og deres indbyrdes forhold. Man får et fint indblik i deres indre liv, men det er som om, man alligevel mangler et eller andet, - som om læserens nysgerrighed overfor personerne ikke helt bliver stillet.

'Hummerens skjold' af Caroline Albertine Minor. Gutkind 2020, 291 sider.
 

Ingen kommentarer: