søndag den 29. december 2013

'Legenden om juleroserne' af Selma Lagerlöf

Julelegende om den fantastiske julenat i Giønge Skov, hvor skoven til ære for Jesu fødsel iklæder sig sit fulde skrud. Et syn der har været forbeholdt røverfamilien i skoven i mange år, men klosterets abbed kommer dette år på besøg for selv at se og opleve det. Hans ledsagers mistro ødelægger dog oplevelsen for den fromme abbed, men alligevel lykkes det ham at plukke en blomst fra den smukke skov; julerosen.

'Legenden om juleroserne' af Selma Lagerlöf. Olivia 1996, 30 sider.

lørdag den 28. december 2013

'Stenen i søen - en julelegende' af Selma Lagerlöf

Sød julelegende om den fattige præst, der frier til en velhavende bondekvinde, som imidlertid gør ham til grin overfor hele menigheden. De to kan alligevel ikke helt glemme hinanden, og præstens godhed mod en forældreløs børneflok i en tid, da alle lider under sult og nød, blødgør kvindens hjerte, så en forsoning finder sted julenat.

'Stenen i søen - en julelegende' af Selma Lagerlöf. Olivia 2000, 31 sider.

fredag den 27. december 2013

'Ru' af Kim Thúy

En meget fin lille bog der i små afsnit ofte kun på en enkelt eller to sider tegner erindringsbilleder fra et levet liv. Fra oplevelser som vietnamesisk middelklassebarn over vietnamesisk bådflygtning til indvandrer i et fremmed land. Hvert afsnit leder hen til et nyt afsnit, så hele bogen kommer til at virke som en række erindringer kædet sammen af forskellige associationer; det kan være et skrig, vandets lyde, et løbende barn eller lignende, der er den fælles faktor, to på hinanden følgende erindringsglimt har til fælles. Der springes i tid og sted, men alligevel får man et meget tydeligt billede af de begivenheder, der har haft betydning for den erindrende. Det er fint skrevet og formen passer godt til indholdet.

'Ru' af Kim Thúy. Gads forlag 2013, 155 sider

torsdag den 19. december 2013

'Min fars flugt: Jødiske skæbner i oktober 1943' af Bent Blüdnikow

Forfatteren fortæller historien om sin far Benjamin og hans flugt over Øresund i oktober 1943. Først præsenteres vi dog for en række jødiske familier, og det miljø de levede i, i København i første halvdel af 1900-tallet. I 1943 er Benjamin en ung mand og hans flugt til Sverige bliver både dramatisk og farlig. Den robåd han sammen med ni andre forsøger at slippe væk i, synker ude midt i Øresund og ikke alle overlever. Fanny, der også er med i båden, ser både sin far og bror drukne. Et par dage forinden er hendes mor og fire yngre søskende sendt i koncentrationslejr. Den båd, der endelig samler de nødstedte op, nægter at sejle dem til Sverige, og de havner igen i Danmark, hvorfra de næste nat er nødt til igen at forsøge at komme over vandet.
Sidst i bogen gennemgås mere overordnet hele den danske jødeaktion, Werner Best's rolle i redningen af de danske jøder o.s.v. Den del er diskuteret før mange steder, denne bog har sin styrke i den personlige fortælling.

'Min fars flugt: Jødiske skæbner i oktober 1943' af Bent Blüdnikow. Berlingske Media Forlag 2013, 257 sider.

fredag den 13. december 2013

'Harold Frys usandsynlige pilgrimsfærd' af Rachel Joyce

Harold er pensionist og lever et meget almindeligt liv. Men en dag modtager han et brev fra sin tidligere kollega Queenie. Hun er ved at dø af kræft og skriver for at sige farvel. Harold svigtede hende for 20 år siden, og nu skriver han et kort svar og går til postkassen med det. Men der sker det mærkelige, at da han når postkassen går han videre. Inspireret af en ung pige på en tankstation får han den tanke, at han kan frelse Queenies liv ved at gå op til hende; hun befinder sig i den modsatte ende af landet; en tur på 800 km. Under sin pilgrimsfærd møder Harold mange forskellige mennesker og han ændrer sit syn på mange ting. Han bruger sin vandring til at reflektere over sit liv. Forholdet til forældrene, hustruen Maureen og især til sønnen David. På et tidspunkt kammer fortællingen nok lidt over, da Harold som en anden Forrest Gump bliver berømt og opsøges af en mængde mennesker, der vil gå sammen med ham. Men alt i alt er det en fin lille historie om alt det der kan ske, når man begiver sig på vandring, og giver sig tid til at tænke over sit liv.

'Harold Frys usandsynlige pilgrimsfærd' af Rachel Joyce. Lindhardt og Ringhof 2012, 307 sider

lørdag den 7. december 2013

'Anger' af Roy Jacobsen

72 årige Hans Larsen er lige blevet løsladt efter en lang fængselsstraf. Nu prøver han at få sin tilværelse til at hænge sammen. I den samme by forsøger hans datter Marianne at skabe et liv for sig selv og sin lille datter Greta. Far og datter har ingen kontakt, men kan alligevel ikke lade være med at holde lidt øje med hinanden, eller rettere sagt, så sætter de andre på den opgave. Marianne forsøger sig tøvende med et forhold til Trond, der er en del yngre end hende selv, og Hans Larsen flytter ind hos et ægtepar, han møder under en hospitalsindlæggelse. Han forsøger at passe ind i deres hverdag, men har svært ved at finde ud af, hvilken rolle han skal spille. Både Marianne og hendes far har hemmeligheder, som de helst ikke deler med andre. Det er en velskrevet bog om fortrydelse og anger over de ting, der aldrig kan ændres eller gøres om. En bog om at acceptere det og alligevel prøve at skabe sig et liv, hvor man kan være sig selv bekendt. - Og samtidig en bog om kærlighed og familie, skrevet i et fint følsomt sprog.

'Anger' af Roy Jacobsen. Rosinante 2013, 254 sider