søndag den 29. december 2019

'Fælleden' af Robert Seethaler

På Fælleden i den fiktive provinsby Paulstadt ligger flere generationer af byens borgere begravet. I bogens indledning beskrives en ældre mand, der jævnligt kommer på fælleden, - og efterfølgende gives stemme til 29 af de døde, der beretter om alt mellem himmel og jord; om vigtige begivenheder i deres liv; små skelsættende ting; det der ledte frem til deres død osv. Mange af dem kendte hinanden og greb ind i hinandens liv, nogle var gift, andre i familie på anden måde. Byens tidligere borgmester får også ordet - ligesom præsten, der brændte kirken ned.
Det er lidt svært at holde styr på; måske er det sådan en bog man burde læse ud i et stræk. - Og dog så virker mange af fortællingerne også som helt selvstændige beretninger, så man også får den tanke at hvert menneske står alene på en ø for sig selv, - også selv om disse mennesker boede i den samme by.
Jeg indrømmer, at jeg blev lidt skuffet. - Nok fordi jeg var meget imponeret af Seethalers tidligere roman "Et helt liv", - som jeg virkelig kan anbefale.

'Fælleden' af Robert Seethaler. Kristeligt Dagblads Forlag 2019, 268 sider

Ingen kommentarer: