mandag den 3. juli 2017

'Transfervindue' af Maria Gerhardt

Stærke betragtninger fra en døendes verden. I ganske korte prosastykker reflekterer Maria Gerhardt over en verden midt mellem liv og død. Det meste af Nordsjælland er i denne bog forvandlet til et stort hospice, hvor de døende bor. Den kvindelige fortæller Maria får tiden til at gå i selskab med sin ven Mikkel. De bader, diskuterer deres liv og kan hen over hegnet følge de endnu raskes liv. Beskrivelserne af livet på hospice brydes op af tilbageblik på det liv, som Maria levede før. Et liv med kone og barn, et liv, der efterhånden blev fyldt af sygdom, bekymring og bivirkninger. På en måde fremstår livet på hospice mere afklaret, mere roligt og reflekterende. Som at være kommet dertil hvor man affinder sig med det uundgåelige, og prøver at få det bedste ud af hvert øjeblik.
Det er stærkt, rørende og på en eller anden måde meget fortvivlende.

'Transfervindue' af Maria Gerhardt. Politikens Forlag 2017, 90 sider

Ingen kommentarer: