onsdag den 26. oktober 2016

'Kystsanatoriet' af Elisabeth Flensted-Jensen

I velskrevne korte prosastykker berettes om en barndom i 1950'erne og 1960'erne præget af stærk religiøsitet i en unavngiven sekt. Pigen, der er bogens jeg-fortæller, beretter i bogens tre dele først om barndommen præget af et hjem, hvor Gud ser alt og tilgiver meget lidt, dernæst om et ophold på et kystsanatorium, hvor hun efterlades af sine forældre uden nogen forklaring og til sidst om en ungdom med begyndende kritisk stillingtagen til omverdenen.
Hele bogens tone er holdt i en accepterende fortællende tone, der ikke tager stilling, men blot beskriver både angsten og ensomheden i pigens liv, - med barnets ord, hvilket er denne lille bogs styrke.

'Kystsanatoriet' af Elisabeth Flensted-Jensen. Tiderne Skifter 2013, 123 sider.

Ingen kommentarer: