søndag den 22. august 2010

'Øhavsfortælling' af Ib Ivar Dahl

Tre historiske romaner samlet i en bog. Alle med geografisk udgangspunkt i det sydfynske øhav.
Den første fortælling foregår i vikingetiden omkring år 800. Åver og Gudmund er venner og afsted på deres første store togt i leding for kong Godfred. Det er et større eventyr, der er i vente. Krig , plyndring, handel, storm, forlis og kærlighed. Der gøres meget ud af at fortælle, hvordan man i vikingetiden holdt styr på gods og guld, hvordan det at kunne runerne var en magt i sig selv. 
- Anden del foregår på Drejø ca. 1485-1530. Bønderne er fæstere og har forbud mod at drive handel i Tyskland, hvilket der dog ses stort på. Peders far overfaldes af kongens mand Otte Rud, og bønderne klager; vi får som læsere indsigt i deres muligheder på den tid. Peder kommer som stor dreng på tur til Lûbeck. Så springes der i tid, vi følger nu Peders hustru Maria; en dåbssejlads, der går helt galt og hendes kamp for at få bygget egen kirke på Drejø.
Tredje og sidste fortælling foregår på Birkholm og Drejø. Der lægges ud med den dramatiske fortælling om stormfloden i november 1872, hvor bl.a. Birkholm forsvandt i havet. Folk overlevede ved at søge tilflugt på lofter og tage. Cathrine er på det tidspunkt ca. 2½ år gammel, og vi får et indblik i hendes liv de næste ca. 50 år frem til den dag da Achton Friis og Johannes Larsen i starten af 1920'erne lægger til på Birkholm.
 Vand og sejlads fylder meget i alle fortællinger, - måske ikke så underligt, når forfatteren er sømand... De tre historier tager udgangspunkt i kildemateriale fra tiden. Runesten, gamle beretninger kirkebøger, jordebøger.... - Det vidner om en grundig research. Hvis man ser på selve romanen, så er det måske ikke det bedste, der nogensinde er skrevet, men alene det kulturhistoriske indhold gør den værd at læse.

'Øhavsfortælling' af Ib Ivar Dahl. Klim 2010, 502 sider.

Ingen kommentarer: