søndag den 30. december 2018

'Bånd' af Domenico Starnone

En velskrevet roman om familieliv, ægteskab, utroskab og konsekvenser. Bogens første del består af en række breve fra Vanda, som hun skrev til sin mand Aldo midt i 1970'erne, da han forlod hende til fordel for en meget yngre kvinde Lidia. Aldos opbrud fra familien får voldsomme konsekvenser for forholdet til hans kone og børn. - Mange år efter da det store drama i hvert fald på overfladen er et overstået kapitel dukker Vandas breve atter op og får Aldo til igen at reflektere over de valg, han har taget igennem sit liv, samt hvilken betydning de har fået for hans børn og forholdet til hans kone. Hele bogen er et langt studie i utroskabens konsekvenser, - men ikke kun utroskaben, også konsekvenserne ved at ofre sig for hinanden, ved at leve et langt liv på en løgn og ved at svigte sine børn og søge opfyldelsen af egne behov først. Børnene Sandro og Anna får det sidste ord i bogens afsluttende afsnit, og deres dom over forældrenes liv er hård.

'Bånd' af Domenico Starnone. C&K Forlag 2018, 189 sider

Ingen kommentarer: