fredag den 14. december 2012

'Frihed' af Hans-Jørgen Schanz

Den første bog i en lang række udgivelser i serien Tænkepauser fra Århus Universitetsforlag. Man må sige at frihed er et vanskeligt begreb at få hold på; brugt og misbrugt gennem mange år. Schanz forsøger sig her med lidt rengøring, og giver os et godt indblik i hvordan frihed som begreb opfattes vidt forskelligt af forskellige kulturer og på forskellige tidspunkter i historien. Nærmere en definition kommer man muligvis ikke, men der er bestemt grundlag for eftertanke i denne lille bog.

'Frihed' af Hans-Jørgen Schanz. Tænkepauser 1. Århus Universitetsforlag 2012, 59 sider

Ingen kommentarer: