torsdag den 15. april 2010

'Lille fremmede' af Sarah Waters

Den engelske landsbylæge Faraday bliver lige efter krigen kaldt ud som læge til familien Ayres på Hundreds Hall, - et stort forfaldent gods. Han fascineres af stedet, lidt efter lidt især af datteren Caroline. Sønnen Roderick lider af vrangforestillinger og Faraday får ham indlagt. Faraday nægter at tro på, at der kan være noget helt galt på Hundreds. Han holder sig strengt til lægevidenskabens nøgterne forsøg på at finde naturlige svar på uforklarlige hændelser, selv om familiens medlemmer bukker under en for en...  - Spøger det, er huset hjemsøgt eller hvad sker der? Uforvarende er Faraday medskyldig eller måske endda skyld i en del af begivenhederne, eller? Uhyggelig og spændende, og samtidig en  fin psykologisk skildring af personerne i bogen...

Ingen kommentarer: